Hej, imamo novu web stranicu na novoj adresi

Pogon.hr

Ova web stranica će ostati aktivna u svrhu arhive, ali više neće biti ažurirana.

ZatvoriSite menu:

pogon_newsletter

Search

Medijski prati: Kulturpunkt

Organizacija i upravljanje

POGON su zajednički osnovali Grad ZagrebSavez udruga Operacija Grad, koji okuplja organizacije nezavisne kulture i mladih. Ovakav model omogućuje dugotrajnu održivost koja je rezultat uravnoteženog odnosa između javnog financiranja i nadzora s jedne strane te nezavisnog programiranja i participativnog donošenja odluka s druge. Uloga Grada Zagreba je da osigura primjerene prostore i osnovna sredstva za temeljno funkcioniranje i odvijanje programa. Produkciju programa financiraju organizacije korisnice, odnosno partneri Pogona, većinom članice Saveza.

Pogonom upravlja Upravni odbor. Putem Programskog savjeta, kojeg među sobom biraju organizacije koje su se uključile u Savez udruga Operacija Grad, u proces donošenja odluka uključeni su i korisnici. Pored Savjeta, pri izgradnji i pri svakim većim izmjenama modela korištenja provodi se rasprava među zainteresiranim organizacijama.

Osnivači

Osnivači nadgledaju rad Pogona, donose važne odluke o djelatnostima i razvoju centra, daju suglasnost na temeljne dokumente i druge akte.

Upravno vijeće upravlja Pogonom i sastoji se od tri člana. Jednog člana Upravnog vijeća imenuje Gradska skupština Grada Zagreba iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, jednog člana bira skupština Saveza udruga Operacija Grad, dok jednog člana, iz svojih redova, biraju stručni djelatnici Pogona na način određen statutomte imenuju ravnatelja.

Primarna uloga Saveza je da okuplja organizacije koje djeluju na ovom području i tako osigura programe koji će se odvijati u Pogonu. Na taj se način osigurava i dodatno programsko financiranje iz različitih domaćih i stranih izvora. Učlanjivanjem u Savez, sve organizacije koje to žele, mogu ravnopravno sudjelovati u upravljanju centrom.  Informacije kako postati članicom Saveza potražite ovdje. Članstvo u Savezu nije uvjet za korištenje resursa Pogona.

Ključna uloga Grada Zagreba je da osigura primjerene prostore i osnovna sredstva za temeljno funkcioniranje Pogona i odvijanje programa. Grad također ima ulogu javnog nadzora korištenja gradske imovine te nadgledanja rada centra kao javne ustanove.

Uloge, ovlasti i odgovornosti osnivača su precizno definirane i u temeljnim dokumentima.

Organizacijska struktura

Upravno vijeće upravlja Pogonom, donosi temeljne dokumente o radu Pogona, odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava Pogona

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Pogona te ga zastupa prema trećim osobama. Nakon provedenog javnog natječaja, ravnatelja predlaže Upravno vijeće, a imenuje ga Skupština Grada Zagreba. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine. Odgovoran je za ukupni rad centra, a upravlja centrom u suradnji s Upravnim vijećem, Programskim savjetom, zaposlenicima i drugim suradnicima.

Programski savjet je stručno savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika organizacija civilnog društva koje raspravlja o pravilima i procedurama korištenja resursa (modelu rada), programskom usmjerenju i dugoročnim programskim planovima te razmatra evantualne žalbe na odluke koordinatora programa. Programski savjet ima 5 članova, a oni se biraju iz redova članova Saveza udruga Operacija Grad na mandat od 3 godine.

 

gopxxx xnxx xvideos xvideos2 pornhub bangx2