Hej, imamo novu web stranicu na novoj adresi

Pogon.hr

Ova web stranica će ostati aktivna u svrhu arhive, ali više neće biti ažurirana.

ZatvoriSite menu:

pogon_newsletter

Search

Medijski prati: Kulturpunkt

Pogon traži voditelja financijskih i administrativnih poslova

Ustanova POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za zapošljavanje na radnom mjestu: voditelj financijskih i administrativnih poslova– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je javna neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Glavne aktivnosti ustanove su kulturni programi i obrazovni programi za mlade. Više informacija na: www.pogonzagreb.hr. Detaljan opis posla dostupan u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove.

Natječaj je otvoren od 20.05.2016. do 03.06.2016.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kneza Mislava 11. Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od šest mjeseci. Radnik radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno. Početak rada 01.09.2016. godine. Natječaj se raspisuje zbog upražnjenog radnog mjesta. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natječaj je otvoren od 20.05.2016. do 03.06.2016.

Uvjeti:

 • VŠS ili VSS ekonomskog ili upravnog smjera
 • tri godine iskustva u obavljanju sličnih poslova
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • poznavanje relevantnih propisa
 • dobro poznavanje rada na računalu

Pod oznakom VŠS podrazumijeva se završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno ranijim propisima.

Pod oznakom VSS podrazumijeva se završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno ranijim propisima.

Prijava mora sadržavati:

 • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, spol, državljanstvo – do 1 stranice
 • Pismo u kojem kandidat obrazlaže na koji način odgovara traženom te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice
 • Biografija u kojoj se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
 • Dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (preslika)
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde evidencije HZMO-a ili ugovora o radu ili ugovora o djelu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto Voditelj financijskih i administrativnih poslova“. Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati mogu biti pozvani na testiranje i razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na testiranje i razgovor, a ne odazove se pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

gopxxx xnxx xvideos xvideos2 pornhub bangx2