Hej, imamo novu web stranicu na novoj adresi

Pogon.hr

Ova web stranica će ostati aktivna u svrhu arhive, ali više neće biti ažurirana.

ZatvoriSite menu:

pogon_newsletter

Search

Medijski prati: Kulturpunkt

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj “Pogona Jedinstvo”

Ustanova POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj “Pogona Jedinstvo” – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je javna neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Glavne aktivnosti ustanove su kulturni programi i obrazovni programi za mlade. Više informacija na: www.pogonzagreb.hr

Opis poslova: koordinacija programa i vođenje projekata; održavanje prostora i opreme Pogona Jedinstvo; ostali poslovi i zadaci po nalogu ravnatelja; Mjesto rada: Grad Zagreb, Trnje.

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od šest mjeseci. Radnik radi u nepunom radnom vremenu, u trajanju od 30 sati tjedno. Radno vrijeme se raspoređuje fleksibilno, zavisno o potrebama posla.

Natječaj se raspisuje zbog upražnjenog radnog mjesta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren od 28.09.2015. do 19.10.2015.

Uvjeti:

 • najmanje dvije godine iskustva u obavljanju sličnih poslova (primjerice vođenje kulturnog centra ili kluba, produkcija kulturnih programa)
 • razvijene komunikacijske i koordinacijske vještine
 • organizacijske i upravljačke sposobnosti, a osobito sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
 • osnovna znanja potrebna za održavanje scenske opreme i prostora
 • osnovne administrativne sposobnosti (pisana korespondencija, izrada i praćenje jednostavnih proračuna i slično)
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vozačka dozvola B kategorije
 • otvorenost, fleksibilnost i prilagodljivost
 • interes za rad u kulturi te praćenje suvremenih kulturnih praksi

Prijava mora sadržavati:

 • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, spol, državljanstvo – do 1 stranice
 • Pismo u kojem kandidat obrazlaže na koji način odgovara traženom profilu te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice
 • Biografija u kojoj se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
 • Dokaz o postignutoj razini formalnog obrazovanja (preslika)
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde evidencije HZMO-a ili ugovora o radu ili ugovora o djelu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto voditelja Pogona Jedinstvo“.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja.

Zakašnjele i nepotpune prijave te one koje ne poštuju navedena ograničenja opsega dokumentacije neće se razmatrati.

Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni isključivo putem elektroničke pošte u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

gopxxx xnxx xvideos xvideos2 pornhub bangx2