Site menu:

-

Search

Uključi se

Programskim radom Centra su-upravlja Programski savjet, čije članove bira Skupština Saveza udruga Operacija grad. Savez kao osnivač također odlučuje o drugim važnim pitanjima vezanim uz radi i razvoj Centra. Uključivanjem u članstvo Saveza i sudjelovanjem u radu Skupštine i Upravnog odbora Saveza organizacija koja to želi sudjeluje u upravljanju Centrom.

Savez udruga Operacija grad (bivši Savez za Centar za nezavisnu kulturu i mlade) osnovnan je s ciljem osnivanja centra koji je utemeljen na civilno-javnom partnerstvu i koji funkcionira kroz inovativni i participativni model programiranja i upravljanja. Uspostavljanjem Zagrebačkog centra taj je temeljni cilj ostvaren, a ključna je uloga Saveza da osigura participaciju organizacija korisnica resursa Centra u njegovom upravljanju. Savez provodi i druge aktivnosti poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, a što ostvaruje kroz organiziranje kulturnih programa i manifestacija (Operacija:grad) te javnih rasprava i tribina. Više o Savezu možete pronaći ovdje.

U Savez se mogu uključiti sve organizacije koje koriste resurse Centra, a žele sudjelovati u upravljanju Centrom i Savezom. Za informacije kako postati članicom Saveza pogledajte ovdje, a za sva pitanja obratite se na: operacijagrad at gmail tocka com