Site menu:

-

Search

Pogon Mislavova – Konferencijska dvorana


Provjeri raspoloživost

Osnovni podaci

lokacija: Kneza Mislava 11, I. kat

površina: 45 m2
širina: 5 m
dužina: 9 m (pregrađeno – 1. dio 5 m, 2 dio 3,6 m)
visina: 2,6 m (prolazni dio), 2,75 m (veći dio dvorane)
kapacitet: do 40 osoba

 

Opis

Dvorana se nalazi u sjedištuPogona. Prije svega je namijenjena za radionice, okrugle stolove, tribine, predavanja, ali i druge oblike javnih i zatvorenih događanja (sastanci i sl.). Moguće ju je podijeliti na dva dijela koji se, prema potrebi i mogućnostima, mogu koristiti kao cjelina ili odvojeno. U dvorani se nalaze dva konferencijska stola srednje veličine te 40 stolica. Zbog tehničkih uvjeta i osnovne namjene korištenja, prostor se ne može koristiti za programe koji uključuju fizičke aktivnosti poput vježbanja, plesa i slično.

Popis osnovne prezentacijske opreme koja je na raspolaganju pogledaj ovdje.

Posebni uvjeti

Korištenje dvorane uključuje:

  • opisani prostor s opremom;
  • troškovi struje, vode, komunalija itd.;
  • troškovi čišćenja

Zagrebački centar ne osigurava tehničku pomoć niti priprema dvoranu prema potrebama korisnika.

U slučaju oštećenja prostora ili opreme nastalog krivnjom korisnika, korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu za slučajeve ili u udjelu kojem ona nije pokrivena osiguranjem.

Svaki korisnik je dužan vratiti dvoranu u nađeno stanje nakon završetka programa i pridržavati se kućnog reda.

Korištenje dvorane, odnosno usluge realizacije programa se ne naplaćuju.

Fotografije