Site menu:

-

Search

Resursi

Pogon daje na privremeno korištenje različite prostore i opremu. To su velika i mala dvorana Jedinstva (Trnjanski nasip) te konferencijska dvorana u Mislavovoj.  Pored toga, Pogon posjeduje i opremu koju je moguće koristiti u prostorima POGONa.

Velika dvorana Jedinstva najveći je prostor bivše tvornice Jedinstvo na Savskom nasipu te se nalazi uz klub Močvara. Dvorana je pogodna za različite oblike događanja, a može primiti najviše 1200 ljudi.  Više.

Mala dvorana Jedinstva nalazi se na katu zgrade. Pogodna je za različita manja događanja, radionice, probe i slično, a može primiti najviše 120 ljudi. Više.

Konferencijska dvorana koja se nalazi u sjedištu Pogona prije svega je namijenjena za radionice, okrugle stolove, tribine, predavanja, ali i druge oblike javnih i zatvorenih događanja (sastanci i sl.). Dvorana je opremljena osnovnom audio-vizualnom opremom te stolovima i stolicama. Može primiti do 40 osoba. Više.

Oprema kojom raspolaže Centar namijenjena je za korištenje u prostorima Centra. Više.