Site menu:

-

Search

Prijave

Upute za prijavu programa

Kako?
Zahtjevi za termine se podnosi putem e-maila. Detalji ovdje.

Kada?
Termine treba rezervirati što je ranije moguće, a prema utvrđenim rokovima za rezervaciju termina. Termini se mogu se i provizorno rezervati.

Provizorni termin – definirani termin
U slučaju da za neki od provizorno rezerviranih termina naknadno stigne prijava s konkretnim i definitivnim programom drugog korisnika, onom tko je prijavio provizorne termine daje se rok od najviše 7 dana za konačno definiranje termina i programa.

Potvrda termina

Rezervacija termina bit će potvrđena ako dostavite s vaše strane potpisan ugovor s točnim podacima, osobno, poštom ili mailom (skeniran). U suprotnom, termin pripada prvom sljedećem korisniku koji se prijavio za taj termin ili se tretira kao slobodan.

Konačna rezervacija termina potvrđena je pismenom potvrdom (e-mail) i potpisivanjem ugovora, a prema utvrđenim rokovima:

TABLICA ROKOVA ZA REZERVACIJU TERMINA
JEDINSTVO ZAHTJEV POTVRDA – NAJRANIJE POTVRDA – NAJKASNIJE
Javni programi što ranije 18 mjeseci prije realizacije 15. u prethodnom mjesecu
Radionice i skupovi što ranije 2 mjeseca prije realizacije 15 dana prije realizacije
Radno-produkcijski plesni i kazališni programi i umjetnička istraživanja (Velika dvorana) Isključivo prema objavljenom pozivu – jednom godišnje početkom sprpnja n/p nakon objave Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture
Radno-produkcijski (Velika dvorana) što ranije 2 tjedna prije realizacije 2 radna dana prije realizacije
Radno-produkcijski (Mala dvorana) što ranije 1 mjesec prije realizacije 2 radna dana prije realizacije
MISLAVOVA
svi programi što ranije 18 mjeseci prije realizacije 2 radna dana nakon zaprimanja zahtjeva

 

Uskraćivanje mogućnosti korištenja

U slučajevima otkazivanja termina koji je već potvrđen i/ili ugovoren (osim u slučaju više sile, tj. osim u slučaju nastupa objektivnih okolnosti na koje se ne može utjecati) te u slučajevima grubog kršenja ugovornih obaveza, Pogon zadržava pravo uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja prostora na rok od najdulje godinu dana, o čemu odlučuje ravnatelj prema preporukama Programskog savjeta.

Struktura i trajanje termina: javni programi, skupovi i radionice

Dodijeljeni termin se dijeli na:

  • programski dio – veći dio ukupnog termina
  • tehnički dio (postavljanje/rastavljanje)

te će na taj načni biti i dogovarani, upisivani u kalendar korištenja te definirani ugovorom.

TRAJANJE TERMINA – OPĆA PRAVILA

Rastavljanje može trajati najdulje do 16.00 sati dan nakon završetka javnog programa / događanja (osim nedjeljom). Ovisno o raspoloživosti termina, može se dogovoriti produljenje termina za postavljanje / rastavljanje, a što se potvrđuje najranije u prethodnom tjednu. Korištenje prostora u okviru zadanih ograničenja je besplatno (osim za programe koji imaju ugostiteljsku djelatnost na koje se primjenjuju posebna pravila. Vidi Cjenik).

Korisnik može, isključivo za javne programe, zatražiti dulji besplatni termin, ali samo ako postoji relevantna potreba koju treba jasno obrazložiti.

Izvanredno, ukoliko ima dovoljno termina, moguće je dogovoriti i dulje korištenje bez posebnog razloga, s tim da se u tom slučaju dodatni termini plaćaju (prema cjeniku) Trajanje termina određuje se prema tablici:

VRSTA PROGRAMA TRAJANJE TERMINA
Festivali (ukupni ili veći dio programa festivala) do 21 dan
Kompleksni kontinuirani programi (raznoliki sadržaji s događajima najmanje svaki drugi dan) do 15 dana
Izložbe (uglavnom samostalne) do 4,5 dana
Pojedinačne predstave 1,5 dana + (1 dan proba) + do max 7 dana izvedbi
Konferencije, skupovi 1,5 dana + do max 4 dana
Muzički programi (koncerti, partiji) 1,5 dana + do max 3 dana programa (više od toga je festival)
Ostala događanja 1,5 dana + max 3 dana programa
Radionice i sl. programi otvoreni za javnost 1,5 + max 4 dana

* VAŽNA NAPOMENA ZA GLAZBENE PROGRAME – glasni glazbeni programi (koncerti, partiji) moraju završiti najkasnije do 00:30h, produljenje trajanja programa ni po kojoj osnovi nije moguće.

ODABIR PROGRAMA I TRAJANJE TERMINA
Korištenje Male dvorane za radno-produkcijske programe u svim djelatnostima nema unaprijed zadanih ograničenja, a broj termina i njihovo trajanje određuje se u dogovoru s Voditeljem Jedinstva, prema mogućnostima.

Besplatni radno-produkcijski termini u Velikoj dvorani dodjeljuju se za produkciju i izvedbu kazališnih i plesnih predstava te za umjetnička istraživanja isključivo putem javnog poziva (početkom srpnja).

Termini za produkciju predstava određuju se u sljedećim okvirnim razdobljima:

  • 5. siječnja – 5. veljače
  • 20. kolovoza – 15. rujna

Termini za umjetnička istraživanja određuju se u sljedećem razdoblju:

  • 27. lipnja – 20. srpnja

Odabir programa predlaže Programski savjet. Nakon donošenja konačne odluke Voditelj Jedinstva dogovara precizne termine korištenja, pri čemu se definira (a) pripremni dio produkcije (rad bez punog tehničkog postava), (b) završna faza produkcije (rad u punom tehničkom postavu) i (c) izvedbe

Za povremeno i kraće korištenje velike dvorane Jedinstva za radno-produkcijske potrebe svih djelatnosti moguće je korištenje Velike dvorane, ali uz najraniju potvrdu 2 tjedna prije realizacije termina.

Ograničenje termina za pojedine programe: do 20 besplatnih termina (dana), najviše 6 sati dnevno

Uvjeti:
javna izvedba / prikazivanje / izlaganje u Jedinstvu

Cjenik korištenja – Jedinstvo Velika dvorana

BEZ UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI sezona grijanja bez grijanja
Javni programi unutar navedenih vremenskih ograničenja ili produljeni s obrazloženjem besplatno
Odabrani radno-produkcijski programi besplatno
Dodatni termini za javne programe (bez
posebnog obrazloženja) i ostali
radno-produkcijski programi
100 kn / sat 30 kn / sat
S UGOSTITELJSKOM DJELATNOSTI
U slučajevima kada korisnik organizira privremenu ugostiteljsku djelatnost (šank), cijena korištenja ovisi o konačnom broju posjetitelja. Broj posjetitelja na temelju procjene utvrđuje Voditelj Jedinstva u suradnji s korisnikom.
Za posebna događanja (npr. Nova godina), cijena se formira po dogovoru.
BROJ POSJETITELJA cijena po događaju / večeri
do 150 500 kn
150 – 300 1.000 kn
300 – 600 2.000 kn
više od 600 4.000 kn
Cijene korištenja za aktivnosti izvan programskog profila Pogona nisu određene ovim cjenikom.

 

Broj posjetitelja će se izračunati na temelju procjene tijekom večeri, i to će korisnik učiniti zajedno sa Voditeljem realizacije programa.

 

Način prijave i upiti

Prijave za programe se podnose putem e-maila. Detalje o prijavama možete pronaći ovdje.

Pitanja vezana uz prijavu programa možete postaviti mailom na adresu: matea.mm at upogoni tocka org

Odlučivanje

O programima odlučuje voditeljica-koordinatorica programskih aktivnosti.

Na odluku programskog koordinatora, korisnik se može žaliti ravnatelju/ci Pogona koji/a je obavezan/na istu proslijediti Programskom savjetu.

Sve odluke se donose prema ovdje predstavljenim kriterijima i uvjetima korištenja.

Više o upravljanu Pogonom, načinu odlučivanja i kako se možete uključiti u procese donošenje odluka, potražite ovdje.