Site menu:

-

Search

Osnivači

Savez udruga Operacija grad (bivši Savez za Centar za nezavisnu kulturu i mlade) i Grad Zagreb su osnivači Zagrebačkog centra koji nadgledaju rad Centra, donose važne odluke o djelatnostima i razvoju Centra te daju suglasnost na temeljne dokumente i druge akte te imenuju ravnatelja Centra. Osnivači solidarno odgovaraju za Centar.

Primarna uloga Saveza je da okuplja organizacije koje djeluju na ovom području i tako osigura programe koji će se odvijati u Centru. Istovremeno, jedna od njegovih glavnih funkcija je u svom formalnom članstvu okupiti sve organizacije buduće korisnice prostora Centra, koje će, ukoliko to budu htjele, učlanjivanjem u Savez ravnopravno sudjelovati u upravljanju Centrom. Naime, skupština Saveza za centar bira članove Programskog savjeta te daje suglasnost na izbor ravnatelja. Članstvo u Savezu nije uvjet za korištenje resursa Centra.

Uloga Saveza je i da producira dio programa koji će se odvijati u Centru te da tako i doprinese razvoju Centra osiguravši dodatno programsko financiranje iz različitih domaćih i stranih izvora.

Ključna uloga Grada Zagreba je da osigura primjerene prostore i osnovna sredstva za temeljno funkcioniranje Centra i odvijanje programa. Grad također ima ulogu javnog nadzora korištenja gradske imovine te nadgledanja rada Centra kao javne ustanove. Grad, po suglasnosti Saveza, imenuje ravnatelja Centra.

Na ovaj način osigurano je da ukupnim funkcioniranjem Centra upravljaju oba osnivača, dok je temeljno programsko upravljanje u rukama onih koji koriste resurse Centra, odnosno onih koji realiziraju programe.

Uloge, ovlasti i odgovornosti osnivača su precizno definirane i u temeljnim dokumentima: Ugovor o osnivanju Zagrebačkog centra